Pål André Grimstad Worren

Pål Andre Grimstad Worren er en 30 år gammel musikkpedagog fra Hareid på Sunnmøre. Til daglig er han bosatt i Oslo, der han er en mye brukt dirigent, messingpedagog, freelancemusiker og konferansier. I 2020 avla han mastergrad i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole, hvor han også har videreutdanning i ensembleledelse. I masteravhandlingen jobbet han med hvordan skolekorps bruker konkurransedeltagelse som et pedagogisk virkemiddel.
Med et bein i både klassisk og rytmisk sjanger brenner Pål Andre for det gode samspillet, og han er levende opptatt av tilbakemeldinger som korpsene kan ta med seg videre. Han gleder seg til å høre det gode nivået i Innlandet.

Pål André Grimstad Worren

Pål Andre Grimstad Worren er en 30 år gammel musikkpedagog fra Hareid på Sunnmøre. Til daglig er han bosatt i Oslo, der han er en mye brukt dirigent, messingpedagog, freelancemusiker og konferansier. I 2020 avla han mastergrad i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole, hvor han også har videreutdanning i ensembleledelse. I masteravhandlingen jobbet han med hvordan skolekorps bruker konkurransedeltagelse som et pedagogisk virkemiddel.
Med et bein i både klassisk og rytmisk sjanger brenner Pål Andre for det gode samspillet, og han er levende opptatt av tilbakemeldinger som korpsene kan ta med seg videre. Han gleder seg til å høre det gode nivået i Innlandet.