Informasjon til deltakere av KorpsCup Otta 2020

Vi ønsker alle påmeldte korps til KorpsCup Otta velkommen til en hyggelig og litt annerledes konkurranse på Otta 17 oktober.

I år må vi dele KorpsCup Otta i to separate arrangementer. Det blir i år en egen KorpsCup for brassband og en for janitsjarkorps.

KorpsCup Otta Brass vil foregå i Otta Kulturhus lørdag 17 oktober fra 08:00 til 15.30
KorpsCup Otta Janitsjar vil foregå i Otta Kulturhus lørdag 17 oktober fra 16:30 til 18:30

Etter de to cupene vil det bli arrangert festkonsert med Østre Gausdal Musikkforening klokken 19:00 med påfølgende premieutdeling for begge Cupene. Nytt av året er at vi ønsker at begge cupene blir streamet via vår Facebook-side www.facebook.com/KorpsCupOtta , men vi avventer svar fra NMF vedrørende rettigheter på dette. Her vil det komme egen informasjon. Det vil i år ikke være mulighet til å oppholde seg i lokalene utenom tidsrommet for det arrangementet korpset tilhører og utenfor den kohorten korpset tilhører.

For KorpsCup Otta Brass er korpsene delt inn i følgende kohorter:

Arrangør:
Otta Musikkforening

Kohort 1
Valdres Brass
Nes Musikkforening
Saksumdal Musikkforening
Brumunddal Brass
Brøttum Brass
Røn Musikklag
Lismarka Mesnali Brass

Kohort 2
Lalm Musikkforening
Torpa Bygdebrass

For KorpsCup Otta Janitsjar er alle korpsene i samme kohort

Kohort 1
Mjøsen Janitsjar
Østre Gausdal Musikkforening
Dokka Musikkorps
Fåberg Musikkforening

Spilletidspunkter og oppvarmingstidspunkt samt rom for oppvarming ligger som egen artikkel.
I år er det viktig at alle korpsene følger den angitte tiden for oppmøte, spilletid og avreise.

Praktisk gjennomføring

Ankomst

Når korpset kommer til Otta Kulturhus og Otta NGVGS er det viktig å følge instruksjonene som blir oppgitt. Inngang 1 og inngang 2 skal kun benyttes når korpset skal inn til øvingsrommet. Det er opplyst i spilleplanen hvilket rom dere har fått tildelt og hvilken tid dere disponerer rommet.

Korpsene med øvingsrom A og C skal bruke inngang 1 og korpsene på rommene B og D skal benytte inngang 2.

Hovedinngangen kan benyttes om musikerne kommer før øvingsrommet er disponibelt for korpset, men det er ikke lov å ta med instrumenter inn gjennom hovedinngangen for å oppbevare de i kantinen.
Det vil være representanter fra Otta Musikkforening ved alle innganger og de vil kunne gi dere informasjon om hvilken inngang dere skal benytte.

I år har vi fire øvingsrom tilgjengelig for korpsene. Dette gir oss god tid til å rengjøre rommene mellom hvert korps, hver kohort og mellom arrangementet for brass og janitsjar.
Ved ankomst må korpsene i år benytte den inngangen korpsene blir henvist til. Leder eller stedfortreder i korpset skal overrekke en oppdatert liste med navn, telefonnummer og en egenerklæring på at deltagerne er friske og ikke har noen symptomer på luftveis infeksjon. Dette er vi pliktet til å oppbevare i ti dager etter konkurransen for å kunne bistå kommunen i eventuell smittesporing.
Korpset får i år en egen vert som vil være tilgjengelig fra en halvtime før korpset kan benytte oppvarmingsrommet til ett kvarter etter at korpset er ferdig med sin opptreden. Verten vil også følge korpset inn på scenen for konkurransespilling, og ut etter endt opptreden. Slagverkere vil bli hentet noe før korpset for å kunne rigge til sine instrumenter før spillingen.
Korpset har mulighet til å oppholde seg i et venteområde før og etter sin opptreden. Dette arealet blir i kantinen på den videregående skolen. Her vil det være mulig å kjøpe drikke og mat som tidligere år. Også her blir det lagt opp til at man enkelt kan overholde en meters avstand til andre.
Når korpset får tilgang til oppvarmingsrommet vil det være rigget for at hver musiker kan overholde en meters avstand inne på oppvarmingsrommet. Korpsene får tilgang på oppvarmingsrom 45 minutter før opptreden på scenen. Her vil det være tilgjengelig papir som hver enkelt må ta ansvar for å bruke når de tømmer instrumentet for kondens. Det vil også være tilrettelagt egen avfallspose for dette papiret inne på rommet. OBS, husk at i år må hver enkelt musiker ha med egen notestol for oppvarming og opptreden på scenen. Korpset blir deretter ført inn på scenen av sin vert, og det vil også her være papir og avfallsposer som hver enkelt deltaker må ta ansvar for. Etter opptreden vil korpset bli geleidet tilbake til sitt oppvarmingsrom der de vil få noe tid til å pakke ned instrumenter og noter. Etter at korpset er ferdigspilt, må instrumenter og utstyr fraktes ut av lokalene og oppbevares i egen bil eller buss.

Vi gleder oss til å se dere den 17 oktober og er glade for at korpsene tar retningslinjene fra FHI og de regler og endringer vi legger opp til på alvor.

Informasjon til deltakere av KorpsCup Otta 2020

Vi ønsker alle påmeldte korps til KorpsCup Otta velkommen til en hyggelig og litt annerledes konkurranse på Otta 17 oktober.

I år må vi dele KorpsCup Otta i to separate arrangementer. Det blir i år en egen KorpsCup for brassband og en for janitsjarkorps.

KorpsCup Otta Brass vil foregå i Otta Kulturhus lørdag 17 oktober fra 08:00 til 15.30
KorpsCup Otta Janitsjar vil foregå i Otta Kulturhus lørdag 17 oktober fra 16:30 til 18:30

Etter de to cupene vil det bli arrangert festkonsert med Østre Gausdal Musikkforening klokken 19:00 med påfølgende premieutdeling for begge Cupene. Nytt av året er at vi ønsker at begge cupene blir streamet via vår Facebook-side www.facebook.com/KorpsCupOtta , men vi avventer svar fra NMF vedrørende rettigheter på dette. Her vil det komme egen informasjon. Det vil i år ikke være mulighet til å oppholde seg i lokalene utenom tidsrommet for det arrangementet korpset tilhører og utenfor den kohorten korpset tilhører.

For KorpsCup Otta Brass er korpsene delt inn i følgende kohorter:

Arrangør:
Otta Musikkforening

Kohort 1
Valdres Brass
Nes Musikkforening
Saksumdal Musikkforening
Brumunddal Brass
Brøttum Brass
Røn Musikklag
Lismarka Mesnali Brass

Kohort 2
Lalm Musikkforening
Torpa Bygdebrass

For KorpsCup Otta Janitsjar er alle korpsene i samme kohort

Kohort 1
Mjøsen Janitsjar
Østre Gausdal Musikkforening
Dokka Musikkorps
Fåberg Musikkforening

Spilletidspunkter og oppvarmingstidspunkt samt rom for oppvarming ligger som egen artikkel.
I år er det viktig at alle korpsene følger den angitte tiden for oppmøte, spilletid og avreise.

Praktisk gjennomføring

Ankomst

Når korpset kommer til Otta Kulturhus og Otta NGVGS er det viktig å følge instruksjonene som blir oppgitt. Inngang 1 og inngang 2 skal kun benyttes når korpset skal inn til øvingsrommet. Det er opplyst i spilleplanen hvilket rom dere har fått tildelt og hvilken tid dere disponerer rommet.

Korpsene med øvingsrom A og C skal bruke inngang 1 og korpsene på rommene B og D skal benytte inngang 2.

Hovedinngangen kan benyttes om musikerne kommer før øvingsrommet er disponibelt for korpset, men det er ikke lov å ta med instrumenter inn gjennom hovedinngangen for å oppbevare de i kantinen.
Det vil være representanter fra Otta Musikkforening ved alle innganger og de vil kunne gi dere informasjon om hvilken inngang dere skal benytte.

I år har vi fire øvingsrom tilgjengelig for korpsene. Dette gir oss god tid til å rengjøre rommene mellom hvert korps, hver kohort og mellom arrangementet for brass og janitsjar.
Ved ankomst må korpsene i år benytte den inngangen korpsene blir henvist til. Leder eller stedfortreder i korpset skal overrekke en oppdatert liste med navn, telefonnummer og en egenerklæring på at deltagerne er friske og ikke har noen symptomer på luftveis infeksjon. Dette er vi pliktet til å oppbevare i ti dager etter konkurransen for å kunne bistå kommunen i eventuell smittesporing.
Korpset får i år en egen vert som vil være tilgjengelig fra en halvtime før korpset kan benytte oppvarmingsrommet til ett kvarter etter at korpset er ferdig med sin opptreden. Verten vil også følge korpset inn på scenen for konkurransespilling, og ut etter endt opptreden. Slagverkere vil bli hentet noe før korpset for å kunne rigge til sine instrumenter før spillingen.
Korpset har mulighet til å oppholde seg i et venteområde før og etter sin opptreden. Dette arealet blir i kantinen på den videregående skolen. Her vil det være mulig å kjøpe drikke og mat som tidligere år. Også her blir det lagt opp til at man enkelt kan overholde en meters avstand til andre.
Når korpset får tilgang til oppvarmingsrommet vil det være rigget for at hver musiker kan overholde en meters avstand inne på oppvarmingsrommet. Korpsene får tilgang på oppvarmingsrom 45 minutter før opptreden på scenen. Her vil det være tilgjengelig papir som hver enkelt må ta ansvar for å bruke når de tømmer instrumentet for kondens. Det vil også være tilrettelagt egen avfallspose for dette papiret inne på rommet. OBS, husk at i år må hver enkelt musiker ha med egen notestol for oppvarming og opptreden på scenen. Korpset blir deretter ført inn på scenen av sin vert, og det vil også her være papir og avfallsposer som hver enkelt deltaker må ta ansvar for. Etter opptreden vil korpset bli geleidet tilbake til sitt oppvarmingsrom der de vil få noe tid til å pakke ned instrumenter og noter. Etter at korpset er ferdigspilt, må instrumenter og utstyr fraktes ut av lokalene og oppbevares i egen bil eller buss.

Vi gleder oss til å se dere den 17 oktober og er glade for at korpsene tar retningslinjene fra FHI og de regler og endringer vi legger opp til på alvor.