KorpsCup Otta
NMF Hedmark Oppland

Etter en travel cuphelg med mye god musikk, vil vi i NMF (Hedmark/Oppland) og Otta Musikkforening takk for en innholdsrik og hyggelig helg og ønske korpsene velkommen til nytt korpstreff
den
20.okt. 2018

 

NB!!: For å lette sceneskiftet må en person i korpset være med på sceneoppsettet før opptreden.
Dommere:
Konferansier:

Kontakt
Randi Pedersen
tlf.: 90723179
rand-ped@live.no

For kommende år vil fjorårets vinner bli utfordret til en minikonsert. Tanken er å alternere mellom brass og janitsjar, dermed får årets vinner i janitsjar utfordringen neste år.

Reglement for voksenkorps

KorpsCup Otta er primært åpen for amatør- og skolekorps, brass og janitsjar fra Oppland og Hedemark. Korps fra resten av fylket og landet kan også inviteres til å delta, men ved evt. kapasitetsproblemer har korps fra nevnte fylker fortrinnsrett til deltagelse.

REGLEMENT FOR VOKSENKORPS

 1. Det er forskjellige klasser for voksenkorps. Klassene deles i brass og janitsjar hvis arrangøren finner deltagelsen stor nok.

 2. Hvert korps spiller et variert, underholdende og allsidig program.
  I programvalget skal det inngå minst ett nummer av en norsk komponist. Det presiseres at det må være norsk komponist. Følgene av å overse dette er at korpset får 0 poeng for programvalg.

 3. Hvert korps har 20 minutter til rådighet på scenen. Avvik vil føre til trekk i poengsum for programvalg. Dvs 1 poeng per. minutt over tiden.

 4. Korpsene får anvist rom for minimum 30 minutters oppvarming før de går på scenen. Det skal ikke være oppvarmingsspilling på scenen.

 5. Korpsene bedømmes av to dommere. De har 100 poeng hver til disposisjon. I tillegg har hver dommer 10 poeng for honorering av programvalg - programmets musikalske og underholdningsmessige sammensetning (se også pkt. 2 og 3). Det er samlet poengsum som avgjør rekkefølgen. Ved lik poengsum er det poengsum for musikalsk utførelse som avgjør rekkefølgen.

 6. Dommerne sitter i salen. Dommerne skal være uhildet, og skal ikke ha instruert/dirigert et deltagende korps de seneste 3 måneder før cupen.

 7. De tre beste korps i hver klasse premieres, øvrige deltakere får diplom med spesifisert poengsum og plassering i sin klasse. Dommerne skriver korte kommentarer for hver komposisjon korpsene spiller. Disse deles ut til korpset ved premieutdelingen.

  Solistklassen bedømmes av dommerne uten angivelse av poengsum. Det kåres "En solistpris" blant amatørkorpsene.

 8. Korpsene kan kun stille med faste medlemmer av korpset. Hvis en musiker spiller og er medlem i flere korps oppfattes det som at musikeren er fast medlem av korpset, og kan følgelig også delta i de samme korpsene i cupen. Har et korps behov for å avvike fra denne regelen må det søkes skriftlig med begrunnelse til styret, adresse: Postboks 29, 2675 Otta. Bruk gjerne E-posten: korpscup@ottakorps.no Søknaden må være styret i hende senest 2 uker før cupen arrangeres. Styrets avgjørelse kan ikke påklages.

  I solistklassen kan bare faste medlemmer av korpset delta.
  Det er derimot ikke noe til hinder for at korpset kan benytte forskjellige solister når korpset deltar i ordinær konkurranse. Det vil i slike tilfeller være korpsets prestasjon som vurderes av dommerne.

 

REGLEMENT FOR SKOLEKORPS

 1. For skolekorps vil det i år bli arrangert konkurranse i en klasse.

 2. Hvert korps har 20 minutter til rådighet på scenen fra første nummer starter til siste nummer slutter, altså inkludert pause mellom hvert nummer. For store avvik vil føre til trekk i poengsum for programvalg.

 3. Korpsene får anvist rom for minimum 30 minutters oppvarming før de går på scenen. Det skal ikke være oppvarmingsspilling på scenen.

 4. Korpsene bedømmes av to dommere, som hver har 100 poeng til sin disposisjon for honorering av den musikalske utførelsen. I tillegg har hver dommer 10 poeng til disposisjon for honorering av programvalg - programmets musikalske og underholdningsmessige sammensetning. Det er samlet poengsum som avgjør rekkefølgen. Ved lik poengsum er det poengsum for musikalsk utførelse som avgjør rekkefølgen.

 5. De tre beste korps i hver klasse premieres, øvrige deltakere får diplom med spesifisert poengsum og plassering.
  Dommerne skriver kommentarer for hvert nummer korpsene spiller. Disse kommentarene deles ut til korpset ved premieutdelingen, så sant mulig, evt. ettersendes.

 6. Korpsene kan kun stille med faste medlemmer av korpset. Hvis en musiker spiller og er medlem i flere korps oppfattes det som at musikeren er fast medlem av korpset, og kan følgelig også delta i de samme korpsene i cupen. Har et korps behov for å avvike fra denne regelen må det søkes skriftlig med begrunnelse til styret, adresse: Postboks 29, 2675 Otta. Bruk gjerne E-posten: korpscup@ottakorps.no Søknaden må være styret i hende senest 2 uker før cupen arrangeres. Styrets avgjørelse kan ikke påklages.

 7. Som solister kan bare faste medlemmer av korpset delta, kfr. Pkt.8. Det er altså ikke anledning til å få med solist sammen med korpset for å delta i solistklassen. Det er derimot ikke noe til hinder for at korpset kan benytte forskjellige solister, når korpset deltar i ordinær konkurranse. Det vil i slike tilfeller være korpsets prestasjon som vurderes av dommerne.

 8. Skolekorpsene skal ha finaleomgang der de tre korpsene med høyest oppnådd poengsum deltar. Finalistene kunngjøres fra scenen rett etter at siste skolekorps har spilt. Finaleomgangen starter senest 1 time etter kunngjøringen. Finalistene skal spille et valgfritt nummer fra det repertoar som ble benyttet under ordinær omgang. Har korpset deltatt med solist i solistklassen skal annet nummer velges. Spillerekkefølgen blir trukket. Dommerne bedømmer finaleomgangen separat, d.v.s. at alle tre korpsene starter på null poeng i finalen. Det er resultatene fra finaleomgangen som avgjør 1.-2.-og 3. plass.Ved poenglikhet i finaleomgangen avgjøres endelig plassering av poengsum i ordinær omgang. Korps som ikke møter til finalespilling oppnår ikke plassering, men beholder poengsummen fra ordinær omgang. Korpset som oppnådde 4. plass i ordinær omgang rykker opp til finalespilling i stedet. Ved poenglikhet i ordinære omgang avgjøres rekkefølgen av poengsum for programvalg.

Velkommen til en trivelig dag på Otta.

KorpsCup Otta - arrangøren .