Tilgang til dropbox for opplasting av partitur og sceneoppsett

Kontaktpersonene i alle påmeldte korps har nå fått epost med informasjon og tilgang til Dropbox-område for å laste opp partitur og sceneoppsett.

Dersom kontaktpersonen ikke skal utføre denne opplastingen, men gi oppgaven til en annen, så må vi få en melding om hvilken epost-adresse vedkommende har. Vi vil da gi rettigheter til opplasting til den nye personen. Hun/han vil så få beskjed om dette fra oss. Trykk "Ta kontakt" lenger ned på denne siden for å sende meldinger til oss.

Tilgang til dropbox for opplasting av partitur og sceneoppsett

Kontaktpersonene i alle påmeldte korps har nå fått epost med informasjon og tilgang til Dropbox-område for å laste opp partitur og sceneoppsett.

Dersom kontaktpersonen ikke skal utføre denne opplastingen, men gi oppgaven til en annen, så må vi få en melding om hvilken epost-adresse vedkommende har. Vi vil da gi rettigheter til opplasting til den nye personen. Hun/han vil så få beskjed om dette fra oss. Trykk "Ta kontakt" lenger ned på denne siden for å sende meldinger til oss.