Refusjon ved avbrutt deltakelse eller arrangement

Hvis et korps må trekke seg pga. Covid-19-smitte får korpset refundert beløpet for den innbetalte deltakeravgiften minus et administrasjonsgebyr på kr. 1000 pr. korps.

Dersom det oppstår smitte av Covid-19 i Otta Musikkforening eller via Nord-Gudbrandsdal Videregående Skole slik at KorpsCup Otta 2020 ikke lar seg gjennomføre, refunderes den innbetalte deltakeravgiften minus et administrasjonsgebyr på kr. 1000 pr. påmeldte korps.

Refusjon ved avbrutt deltakelse eller arrangement

Hvis et korps må trekke seg pga. Covid-19-smitte får korpset refundert beløpet for den innbetalte deltakeravgiften minus et administrasjonsgebyr på kr. 1000 pr. korps.

Dersom det oppstår smitte av Covid-19 i Otta Musikkforening eller via Nord-Gudbrandsdal Videregående Skole slik at KorpsCup Otta 2020 ikke lar seg gjennomføre, refunderes den innbetalte deltakeravgiften minus et administrasjonsgebyr på kr. 1000 pr. påmeldte korps.